Home
ERA affirms AA- rating to the Czech Republic, outlook Stable
Piatok, 26 Júl 2019

The unsolicited credit rating assigned to the Czech Republic stems from fiscal surpluses, low debt, and high foreign exchange coverage ratios. Governance indicators, which are significantly above average on the world scale, also support the final assessment. However, their score lags behind the leading advanced economies and therefore constrains the final rating.

Čítať celý článok...
 
ERA affirms BB rating to Turkey, outlook Stable
Piatok, 12 Júl 2019

The unsolicited credit rating assigned to Turkey stems from sizable imbalances in the external and corporate sector, economic instability, high inflation, and a below average score in governance indicators, which are also demonstrated by concerns about the independence of the central bank. The assessment is positively affected by relatively low government debt levels.

Čítať celý článok...
 
ERA potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu STROPKOV A-, výhľad stabilný
Piatok, 07 Jún 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Stropkov zostáva nezmenené a opiera sa najmä o veľmi nízku mieru úverovej zadlženosti a súčasne nízku pravdepodobnosť jej zvyšovania vo výhľadovom období 2-3 rokov, dlhodobo vysokú mieru ukazovateľa okamžitej likvidity a dostatočnú úroveň tvorby prebytkov bežného rozpočtu.

Čítať celý článok...