Home
Výrok o nevyžiadanom ratingu mesta Piešťany
Friday, 19 August 2016
There are no translations available.

Mestu Piešťany bolo priradené dlhodobé nevyžiadané ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BBB. Krátkodobé nevyžiadané ratingové hodnotenie Mesta Piešťany zodpovedajúce uvedenému dlhodobému nevyžiadanému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Uvedené ratingové hodnotenia boli stiahnuté k 17.2.2017.

Read more...
 
Výrok o ratingu mesta Piešťany
Friday, 20 May 2016
There are no translations available.

Mestu Piešťany bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene BBB. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Piešťany zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Read more...
 
Výrok o ratingu mesta Nitra
Friday, 26 February 2016
There are no translations available.

Mestu Nitra bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nitra zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Read more...