Home
ERA potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu STROPKOV A-, výhľad stabilný
Piatok, 07 Jún 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Stropkov zostáva nezmenené a opiera sa najmä o veľmi nízku mieru úverovej zadlženosti a súčasne nízku pravdepodobnosť jej zvyšovania vo výhľadovom období 2-3 rokov, dlhodobo vysokú mieru ukazovateľa okamžitej likvidity a dostatočnú úroveň tvorby prebytkov bežného rozpočtu.

Čítať celý článok...
 
ERA potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu DUNAJSKÁ STREDA BBB+, výhľad stabilný
Piatok, 07 Jún 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Dunajská Streda zostáva nezmenené a opiera sa najmä o pozitívne hodnotenie vysokej úrovne likvidity a tvorby prebytkov bežného rozpočtu. Nižšie hodnotenie ukazovateľov zadlženosti vyplýva z výsledkov analýzy, kde ERA pristúpila k úprave bodového hodnotenia na základe zhoršených výhľadových ukazovateľov.

Čítať celý článok...
 
ERA znižuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu SKALICA na úroveň BBB-, výhľad stabilný
Piatok, 31 Máj 2019

K zníženiu ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Čítať celý článok...