Home
ERA aktualizuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu TRNAVA na úroveň A-, výhľad stabilný
Piatok, 31 Máj 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Trnava zostáva nezmenené a opiera sa najmä o pozitívne hodnotenie úrovne zadlženosti súčasnej aj výhľadovej, vysokej úrovne likvidity a tvorby prebytkov bežného rozpočtu.

Čítať celý článok...
 
Ukončenie konzultácií metodológie pre hodnotenie Municipalít
Piatok, 31 Máj 2019

Po skončení konzultačného obdobia pre navrhované podstatné zmeny v Metodológií pre hodnotenie Municipalít, finálna verzia metodiky bola publikovaná.

ERA neobdržala žiadne konzultácie. ERA začne používať okamžite.

Odkaz na metodológiu

 
ERA affirms BBB rating to Hungary, outlook Stable
Piatok, 24 Máj 2019

The unsolicited credit rating assigned to Hungary stems from a strong economy, sound private sector finances, and above average governance indicators. The rating is restricted by high government debt load, high structural deficits, and weak external sector indicators.

Čítať celý článok...