Home Regulačný rámec Legislatíva Nariadenie o ratingových agentúrach
Nariadenie o ratingových agentúrach

Nariadenie č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach upravuje postavenie a povinnosti ratingových agentúr operujúcich v priestore EÚ.

Nariadenie zo 16. septembra 2009 (Úradný vestník Európskej únie)

Novela Nariadenia z 11. mája 2011 (Úradný vestník Európskej únie)

Novela Nariadenia z 21. mája 2013 (Úradný vestník Európskej únie)