Home Metodológia Všeobecná metodológia Metodológia k spätnému testovaniu
Metodológia k spätnému testovaniu

ERA vykonáva pravidelné spätné testovanie (backtesting) platných ratingových metodológií ako súčasť revízneho procesu. Cieľom backtestingu je overenie správnosti skúmaných metodológií a na základe neho ich ERA systematicky zdokonaľuje. Bližší popis postupov a metód spätného testovania je uvedený v špeciálnom komentári nižšie.

Metodológia k spätnému testovaniu - špeciálny komentár