Home Regulačný rámec Správy o transparentnosti Správa o transparentnosti 2016
Správa o transparentnosti 2016
Piatok, 31 Marec 2017

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. zverejňuje Správu o transparentnosti v súlade s Článkom 12 Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach v platnom znení.

Správa o transparentnosti 2016