Home Regulačný rámec Vlastné predpisy
Vlastné predpisy
Politiky fungovania ratingovej agentúry, ktoré sú naplnením a doplnením povinného regulatórneho rámca
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov dokumentu
1 Cenová politika ERA
2 Základné politiky pre riadenie ratingových procesov
3 Mzdový poriadok, zásady odmeňovania a politika nezávislosti analytika
4 Politika zverejňovania ratingov
5 Štatút ratingového výboru ERA
6 Kódex správania sa spoločnosti ERA