Aktuálne platné vydané ratingové hodnotenia

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je od 30. júla 2012 registrovanou ratingovou agentúrou v zmysle Nariadenia č. 1060/2009 Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach. Platné ratingové hodnotenia vydané pred dátumom registrácie EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. od tohto dátumu monitoruje ako registrovaná ratingová agentúra.ERA affirms AA- rating to the Czech Republic, outlook Stable
Piatok, 26 Júl 2019

The unsolicited credit rating assigned to the Czech Republic stems from fiscal surpluses, low debt, and high foreign exchange coverage ratios. Governance indicators, which are significantly above average on the world scale, also support the final assessment. However, their score lags behind the leading advanced economies and therefore constrains the final rating.

Čítať celý článok...
 
ERA affirms BB rating to Turkey, outlook Stable
Piatok, 12 Júl 2019

The unsolicited credit rating assigned to Turkey stems from sizable imbalances in the external and corporate sector, economic instability, high inflation, and a below average score in governance indicators, which are also demonstrated by concerns about the independence of the central bank. The assessment is positively affected by relatively low government debt levels.

Čítať celý článok...
 
ERA potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu STROPKOV A-, výhľad stabilný
Piatok, 07 Jún 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Stropkov zostáva nezmenené a opiera sa najmä o veľmi nízku mieru úverovej zadlženosti a súčasne nízku pravdepodobnosť jej zvyšovania vo výhľadovom období 2-3 rokov, dlhodobo vysokú mieru ukazovateľa okamžitej likvidity a dostatočnú úroveň tvorby prebytkov bežného rozpočtu.

Čítať celý článok...
 
ERA potvrdzuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu DUNAJSKÁ STREDA BBB+, výhľad stabilný
Piatok, 07 Jún 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Dunajská Streda zostáva nezmenené a opiera sa najmä o pozitívne hodnotenie vysokej úrovne likvidity a tvorby prebytkov bežného rozpočtu. Nižšie hodnotenie ukazovateľov zadlženosti vyplýva z výsledkov analýzy, kde ERA pristúpila k úprave bodového hodnotenia na základe zhoršených výhľadových ukazovateľov.

Čítať celý článok...
 
ERA znižuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu SKALICA na úroveň BBB-, výhľad stabilný
Piatok, 31 Máj 2019

K zníženiu ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Čítať celý článok...
 
ERA aktualizuje nevyžiadané ratingové hodnotenie mestu TRNAVA na úroveň A-, výhľad stabilný
Piatok, 31 Máj 2019

K aktualizácii ratingového hodnotenia ERA pristúpila na základe zmeny pravidiel hodnotenia vybraných ukazovateľov v zmysle novej Metodiky ERA, podľa ktorej sa kladie vyšší dôraz na ukazovatele hodnotiace zadlženosť, likviditu a bilanciu bežného rozpočtu. Zavedením systému plávajúcich váh sa zvýšená váha priradí k ukazovateľom zadlženosti alebo likvidity, pokiaľ prekročia limitné hodnoty signalizujúce zhoršenie.

Ratingové hodnotenie priradené mestu Trnava zostáva nezmenené a opiera sa najmä o pozitívne hodnotenie úrovne zadlženosti súčasnej aj výhľadovej, vysokej úrovne likvidity a tvorby prebytkov bežného rozpočtu.

Čítať celý článok...
 
ERA affirms BBB rating to Hungary, outlook Stable
Piatok, 24 Máj 2019

The unsolicited credit rating assigned to Hungary stems from a strong economy, sound private sector finances, and above average governance indicators. The rating is restricted by high government debt load, high structural deficits, and weak external sector indicators.

Čítať celý článok...
 
ERA affirms AA+ rating to Austria, outlook Stable
Piatok, 26 Apríl 2019

Affirmation of the unsolicited credit rating AA+ assigned to Austria stems from improved public finances, very strong governance indicators, and low imbalances in the private and external sectors. The rating is restricted by a high government debt load.

Čítať celý článok...
 
ERA affirms BB+ rating to Azerbaijan, outlook Stable
Piatok, 12 Apríl 2019

Affirmation of the unsolicited credit rating BB+ assigned to Azerbaijan stems from the ongoing process of economic stabilization based on reduced inflation, improvements in real growth, and relatively stable oil prices. The assessment is also supported by the presence of a sovereign fund with assets worth more than 80% of GDP. The assessment is constrained by the economy's high dependency on the oil sector, vulnerabilities in the banking system, and weak governance factors.

Čítať celý článok...
 
ERA affirms AAA rating to Germany, outlook Stable
Piatok, 12 Apríl 2019

Affirmation of the unsolicited credit rating AAA assigned to Germany stems from a strong decline in public debt supported by a tight fiscal rule, relatively low private debt, high current account surpluses, and very strong governance indicators.

Čítať celý článok...
 
ERA affirms A+ rating to Slovakia, outlook Stable
Piatok, 05 Apríl 2019

Affirmation of the unsolicited credit rating A+ assigned to Slovakia stems from strong economic growth, strict debt rule, and the European Central Banks's (ECB) conditional guarantee of government debt via the Outright Monetary Transactions program. The assessment is constrained by weaker governance indicators, moderate debt load, inadequate export diversification, and a build-up of imbalances in household balance sheets.

Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2