Home O spoločnosti ERA
ERA je registrovanou ratingovou agentúrou

V súvislosti s prijatím novej regulácie ratingových agentúr na úrovni Európskej únie, sa EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. v roku 2009 začala transformovať na ratingovú agentúru podľa prísnych požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES). S tým súviseli mnohé zmeny v procesnej aj analyticko-metodologickej oblasti, ktoré vyústili do špecializácie agentúry na vydávanie ratingových hodnotení pre regulatórne účely. Proces registrácie agentúry podľa novej regulácie bol zavŕšený v júli 2012. Ratingy EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. tak môžu využívať všetky subjekty finančného trhu i štátne inštitúcie ako oficiálne akceptovaný nástroj ohodnocovania rizika v celej Európskej únii.

Čítať celý článok...
 
O agentúre

Nosnou náplňou činnosti EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. je spracovanie ratingových hodnotení subjektov (municipálnych subjektov a nefinančných inštitúcií) a emisií cenných papierov. Tieto analytické hodnotenia sú spracovávané pre subjekty v rôznych hospodárskych odvetviach. EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. začala svoje pôsobenie na trhu v roku 2001 ako lokálna ratingová agentúra v Slovenskej republike. V súčasnosti vydáva ratingy v strednej Európe, má realizované rôzne analytické a rozvojové projekty v krajinách Západného Balkánu a má zámer expandovať do niektorých ďalších krajín Európskej únie a Východnej Európy.

 
Hodnoty

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. sa riadi princípmi, ktoré idú nad rámec povinných regulatórnych požiadaviek. Cieľom je udržať dôveryhodnosť jej ratingov a výnimočnú kvalitu služieb.

Čítať celý článok...
 
Slovenská ratingová agentúra

Slovenská ratingová agentúra, a.s. sa zmenila na EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. Táto zmena vyjadruje rozšírenie geografického záberu agentúry na nové trhy Európy.

Čítať celý článok...