Home O spoločnosti ERA
ERA predstavuje draft svojej Metodológie pre hodnotenie multilaterálnych finančných inštitúcií a iných nadnárodných rozvojových inštitúcií
Piatok, 17 August 2018

EUROPEAN RATING AGENCY (ERA) predstavuje draft svojej Metodológie pre hodnotenie multilaterálnych finančných inštitúcií a iných nadnárodných rozvojových inštitúcií (ďalej len Metodológia) a žiada zúčastnené strany o zaslanie pripomienok v písomnej podobe Tiborovi Baniarovi ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ), nie neskôr ako do 17.09.2018. ERA na svojej stránke zverejní odpovede na všetky konzultácie, okrem tých, pri ktorých si zúčastnená strana vyžiadala dôvernosť. Následne ERA posúdi a prípadne zapracuje zistenia z konzultácií a zverejní finálnu verziu metodológie sa svojej stránke.

Čítať celý článok...
 
Ukončenie konzultácií pre metodológiu pre hodnotenie štátov
Piatok, 22 Jún 2018

ERA ukončila jednomesačnú konzultačnú lehotu pre navrhovanú metodológiu pre hodnotenie Štátov bez akýkoľvek pripomienok. Keďže sa konzultácie neuskutočnili, k zmene navrhovanej metodológie nedošlo.   

 
ERA publishes sovereign methodology

The European Rating Agency (ERA, Agency) presents its sovereign methodology. The publication of sovereign methodology brings the activity of ERA to a fundamentally new level, as it allows the agency to significantly expand the range of its rating products. The methodology will serve a basis for a number of rating methodologies aimed at corporate borrowers, banks and development institutions, which will give an additional impetus to the development of ERA as a full-fledged and competitive rating agency in the European market.

ERA sovereign methodology

 
ERA je registrovanou ratingovou agentúrou

V súvislosti s prijatím novej regulácie ratingových agentúr na úrovni Európskej únie, sa EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. v roku 2009 začala transformovať na ratingovú agentúru podľa prísnych požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES). S tým súviseli mnohé zmeny v procesnej aj analyticko-metodologickej oblasti, ktoré vyústili do špecializácie agentúry na vydávanie ratingových hodnotení pre regulatórne účely. Proces registrácie agentúry podľa novej regulácie bol zavŕšený v júli 2012. Ratingy EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. tak môžu využívať všetky subjekty finančného trhu i štátne inštitúcie ako oficiálne akceptovaný nástroj ohodnocovania rizika v celej Európskej únii.

Čítať celý článok...