Home Rating
Rating
Čo je rating?

Rating je nezávislým hodnotením schopnosti a vôle subjektu plniť si svoje budúce záväzky. Schopnosť reprezentujú objektívne faktory, vôľa predstavuje subjektívne faktory.

Čítať celý článok...
 
Čo obsahuje nezávislá ratingová analýza

Ratingová riziková analýza spočíva v hodnotení finančných, nefinačných faktorov, vrátane hodnotenia internej procesnej oblasti, vonkajšieho prostredia a jeho vplyvov na hodnotený subjekt.

Čítať celý článok...
 
Rating municipalít

Komunálny sektor je segmentom trhu, ktorý je zaujímavý pre investorov z hľadiska početnosti investičných príležitostí a potenciálu rozvoja. Z hľadiska investorov a partnerov miest im ratingová analýza – ako nestranné posúdenie – prináša základné informácie o rizikách ktorým mestá čelia a spôsoboch ich ošetrenia. Cieľom našej agentúry je sprostredkovať dostatok transparentných informácií o municipálnych subjektoch, ohodnotiť ich riziká a tým podporiť rozvoj v oblasti municipálneho financovania.

Čítať celý článok...
 
Rating obchodných spoločností nefinančných

Ratingová analýza poskytuje informácie veriteľom, investorom, ale aj samotnému subjektu nezávislý pohľad na procesy riadenia a ekonomickú situáciu hodnoteného subjektu. Zároveň analýza hodnotí schopnosť a vôľu podnikateľského subjektu uhrádzať záväzky vznikajúce pri vykonávaní podnikateľskej činnosti.

Čítať celý článok...